Kuthumi szabályai PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Thea Medea Hormay   
2012. január 05. csütörtök, 18:31

Kuthumi szabályai

1.Az Őszinteség Aranyszabálya önmagatok hatalmának alapvető leckéjét tanítja. Minél inkább odafigyeltek és éreztek, annál inkább meg fogjátok érteni saját igazságotokat. Minél inkább határt szabtok, és minél inkább élitek önmagatok szeretetét, annál inkább megértitek az Őszinteség fogalmát. Amikor az igazságotokat élitek, ezzel mindenki másnak is felajánljátok az alkalmat, hogy ők is felfedezhessék saját igazságukat, mert minden alkalommal, amikor saját őszinteségetek kapcsán kompromisszumot köttök, egy illúziót támogattok….

2.A Szeretet a feltétel nélküli szeretet és önmagatok szeretésének gyakorlata. A feltételhez kötött szeretet tudatosságából való kitörésről szól….
A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy annyira szeretitek önmagatokat és a másik személyt, hogy határt szabtok, ami lehetővé teszi a többi aranyszabály megvalósulását. Ezek egyike a tisztelet. Amikor magadat tiszteled, akkor biztosítanod kell, sőt ragaszkodnod kell ahhoz, hogy mások is tiszteletben tartsák határaidat. És ahhoz, hogy gyakorold a tiszteletet, neked is tiszteletben kell tartanod mások határait…..

3-4. Az Együttérzés a Harmadik Aranyszabály, és a Nem-ítélkezés pedig a Negyedik Elv, ezért ezeket együtt fogjuk megtárgyalni. A nem-ítélkezést minden embernek el kell sajátítania, de előtte meg kell érteni, hogy ez mit foglal magában. Az Ítélkezés nagyon könnyen jön, szinte gondolkodás nélkül. Ennek az az oka, hogy az emberek nagy része más egészen kicsi kora óta ezt tapasztalja. Tehát ez az emberi természet részévé vált. Itt az ideje, hogy ez megváltozzon, és ennek a napnak és korszaknak az az óriási ajándéka, hogy mindannyiótoknak megtanítjuk, megmutatjuk az utat, és gyakorlati eszközöket adunk a kezetekbe, amivel megváltoztathatjátok a kinőtt, idejétmúlt hiedelemrendszereket és programokat, amiket életeitek során elsajátítottatok. A másik ember megítélésével csak önmagatok felett ítélkeztek, ugyanakkor, ha együttérzőek vagytok, azzal lehetővé teszitek belső gyermeketek és kamasz énetek számára, hogy kifejezhessék „hiányosságaikat" és „gyengeségeiket" ugyanolyan módon. Ha folyton elutasítjátok és megtagadjátok hiányosságaitokat, és nem néztek szembe az általatok gyengeségnek titulált részeitekkel, soha nem fogtok tudni úrrá lenni felettük. Ezért mielőtt ítélkeztek egy másik személy felett, nézzétek meg azt az aspektust, amit ez számotokra tükröz. Változtassátok ezt át elmétekben együttérzéssé. Sokkal könnyebb megítélni egy másik ember utazását, mint alaposan megnézni saját életét. És ha az emberek továbbra is ragaszkodnak a mások élete feletti ítélkezéshez, anélkül, hogy ugyanabban a „cipőben" járnának, az az ítélet mindig is vissza fog tükröződni az énre, hogy megmutassa a személynek, hogy ítélete gyakorlatilag hol tükrözi az ő saját hiányát vagy élete komoly fájdalmát. Tehát ítéleteitek saját sebeiteket, sérelmeiteket tükrözik….

5. A Kreatív Kommunikáció, nagyon lényeges folyamat a felemelkedésnél, mivel a kreativitás az, ami lehetővé teszi az elfojtások, elnyomások és a depresszió feldolgozását. A csakrák addig nem képesek a feldolgozásra, amíg az egyén életének bizonyos aspektusait elutasítja. Ezért a kreativitás szerepe a nem tudatos feldolgozás, amennyiben a személy túl mélyen sérült. Sok ember lezárta ezt a képességét. Ez aztán hatással van és tükrözi a világos, tiszta kommunikációra való képtelenségüket is. Ez az egyik legfontosabb aspektus az emberekkel való kapcsolat kiépítésében. Ha nem az igazságodat közlöd másokkal, akkor nem fognak megérteni. Az emberek nem fogják tudni, hogyan kezeljenek. Ha nem a Szeretetet kommunikálod a szavaiddal vagy a testbeszédeddel, az emberek sem így fognak rád reagálni. És persze, ha kommunikációddal ítélkezel és kritizálsz, ugyanezt kapod majd cserébe. A szavak rombolhatnak, ezért minden szó, amit csak kiejtesz a szádon, egy energiamezőt hoz létre. Ez az energiamező aztán kivetül arra a személyre, akiről beszélsz, vagy egy tapasztalatot teremt. A Mesterek gyakran tanították, hogy tudatában kell lenned, hogy milyen energiát vetítesz ki magadból, mert azt fogod megteremteni, és pontosan ugyanez a helyzet a szavakkal is, sőt még inkább, mert a szavaknak nagyobb az erejük, mint a gondolatoknak. Mikor negatívan beszélsz egy másik személyről, azok a szavak megérintik őt, és lángra lobbannak, ami a testi támadás egy formájaként ismert. Azok a szavak egyenesen rád fognak visszapattanni Az érthető, ha valakivel rosszul bánnak, elárulnak vagy bántanak, akkor nagyon könnyen beszél negatívan a másikról, ugyanakkor többet nyertek, ha a szeretet áldását külditek annak a személynek, hogy ők is megtalálhassák a fényt és a békét önmagukban, mert ha ők megtalálják ezt a pontot magukban, akkor ti is megtaláljátok a békét, a gyógyulást és képesetek lesztek megbocsátani. Megbocsátás nélkül nem lehet tovább lépni.….

6-7. A hatodik alapelv a Tudatosság, a hetedik pedig a Felelősség, amik szintén összetartoznak. Ha valaki tudattalanul éli az életét, az egyben felelőtlenül is éli azt. A felelősség nem más, mint az életre való felelet, és amikor nem élsz tudatosan, nem vagy képes azt a képességedet használni, hogy őszintén és szeretettel válaszolj mindarra, amit az élet eléd tár. Sok ember kihúzza magát a felelősség alól, mert nincsenek meg az eszközeik az élet körülményeinek kezelésére. Nem bíznak meg eléggé saját, abban való képességükben, hogy válaszoljanak az élet kihívásaira, annak érdekben, hogy megoldják a problémáikat, hogy megtalálják a megoldásokat. És amikor valaki kívül esik a Szellem és a lélek érintésén, nem képes megtalálni a megoldást. Ezért legyetek tudatában annak abban, hogy miként ítélkeztek mások fölött, és mennyire lépitek át mások személyes határait. Legyetek tudatában annak, hogy milyen feltételeket helyeztek magatokra, mennyire nem tartjátok tiszteletben saját határaitokat azáltal, hogy megengeditek másoknak, hogy rosszul bánjanak veletek vagy, hogy átlépjék saját határaitokat. Legyetek tudatában annak, hogy hogyan használjátok a szeretet energiáját. Legyetek tudatában annak, hogy hogyan használjátok, illetőleg hogyan nem alkalmazzátok a kreativitás hatalmas gyógyító eszközét. És annak is legyetek tudatában, hogy mi az igazságotok. Ha valaki azt választja, hogy nem tudatos, akkor nem tudatosul benne, hogy ezáltal saját lelke növekedésének a stagnálását választja. A stagnáló, megrekedő energia betegséget idéz elő. Mikor a betegség előáll, nagyon nehéz annak hatásait visszafordítani, és rengeteg erőfeszítés és abszolút tudatosság kell ahhoz, hogy az egyén megértse a betegség eredeti okát. Ez az alapelv arra is kéri az egyént, hogy ismerje fel és vegye tudomásul a tudatosság egyéb formáit is, mint Isten élő aspektusait, akikkel megosztja a teret; ezt sokszor igen nehéz a megérteni a tudattalan embereknek……..

8. A Tisztelet, ami az egyik legfontosabb: Isten összes teremtményének tisztelete, a legapróbb hangyától kezdve a leghatalmasabb bálnáig. Ezek a teremtmények mind a Szeretet manifesztációi, amik különböző formákban testesítik meg az életerőt. Mindegyikük tiszteletet érdemel. A bolygó új gyermekei, azok, akik az elmúlt 25 évben érkeztek erre a világra, különösen azok, akik az elmúlt 3-7 évben érkeztek, nagyon fontos leckét hoznak az emberiségnek, mert a felnőtt embereknek meg kell tanulniuk tisztelni a legkisebb gyermeket is ahhoz, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell tisztelni önmagukat. Azért, mert a ti szükségleteitek és igényeitek nem kaptak tiszteletet és nem lettek teljesítve, és azért, mert ti ettől sértve és megalázva éreztétek magatokat, nem vagytok képesek teljes mértékben tiszteletben tartani saját szükségleteiteket, és ebből adódóan aztán nem vagytok képesek mások szükségleteit sem tiszteletben tartani…..

9. A Hűség/Lojalitás. Az önmagadhoz való hűség kéz a kézben jár az őszinteségeddel, az igazságoddal. Hűségesnek lenni azokhoz, akik legmélyebb sebezhetőségeiket rád bízták, akik rád bízták azokat az aspektusaikat, amiket nem akartak másokkal megosztani; azokhoz az emberekhez, akik a te válladon sírták ki magukat……
Az istenség fő alapelve az, hogy bármit megtehetsz, amit csak akarsz, de soha ne árts semminek és senkinek. Akkor vagy hűséges az istenségedhez, amikor elegendő teret adsz mindenkinek, hogy hiedelemrendszere szerint cselekedjen, spirituális és egyéb értelemben, ítélkezés nélkül. Az az igazság, hogy ha valaki azt hiszi, hogy az általa járt út Istenhez vezet, akkor az úgyis lesz, és senki ember fia nincs abban a helyzetben, hogy ítélkezzen egy másik személy hiedelemrendszere felett, spiritualitására hivatkozva.

10. A Szenvedély. Az élet szenvedélye nélkül az ember nem képes a maga teljességében megtapasztalni az életet. A kreativitás az, ami lehetővé teszi a szenvedély megtapasztalását. A szenvedély szüli a kreativitást. Szenvedély nélkül épp, hogy csak csordogál a teremtőerő. A kreativitás nem merül ki a rajzolásban, az éneklésben vagy a táncban. A kreativitás az az életet adó erő, ami létrehozza és manifesztálja élő tapasztalatodat. Tehát az a kreatív energia, amit az elmétekben használtok, egy kreatív formában ölt testet, egy erőben, ami nem más, mint az életetek, amit most éltek. Minden energia kreatív. Teremthet akár pozitívat, vagy akár negatívat. Ez az, amiért a tudatosság és a tudatos élet oly fontos aspektusa egy mesternek, és ez az, amiért ez a tizenkét aranyszabály egyike a felemelkedés ösvényén. A szenvedély lehetővé teszi istenségetek kinyilvánítását; lehetővé teszi, hogy hasznosítsátok Istenadta tehetségeiteket és mások segítségére legyetek ebben a világban. Lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki abból az életből, amit választottatok.

11. Az Igazság. Igazság nélkül semmi nem jöhet egyensúlyba. Ezért tisztességednek kell lenned az önmagaddal való kapcsolatodban. Biztosítanod kell, hogy az összes rossz dolog az életedben helyes volt. Ez a magadnak és a másoknak való megbocsátást foglalja magában. Az egyik legfontosabb gyógyító folyamat a megbocsátás. Amikor azt érzed, hogy valaki megsértette az igazságodat valamilyen formában, igazságot kell tenni, mégpedig a sérelem begyógyításával. Minden sérelmet, ami jelen van az énben, teljesen meg kell gyógyítani a teljes felemelkedés érdekében, valamint annak érdekében, hogy az egyén a különböző szintek mögé tudjon menni, amik a leckéket szolgáltatják, és lehetővé teszik az egyén gyógyulását. Amennyiben nem vagy felkészülve arra, hogy szembenézz a múltaddal és meggyógyítsd a sérelmeidet, akkor körbe-körbe fogsz szaladgálni, mint a saját farkát kergető kutya.
Azt is hozzá kell ehhez tennünk, hogy sokszor az egyén teste automatikusan emlékszik valamire a múltból, amikor valami olyan történik a jelenben, ami előhívja a múlt emlékezetét. Ez jelentkezhet egy hirtelen bosszúság vagy depresszió érzésben, aminek nincs semmi kézzelfogható oka. Vagy könnyekben törsz ki, szomorú vagy depressziós vagy, olyan mértékig, hogy nem akarsz mások jelenlétében tartózkodni. A test ilyen módokon emlékszik a múltra, és ez az emlékezet lényed érzelmi sejt szerkezetén keresztül áramlik ki. Máskor a test a fizikai struktúrán keresztül emlékszik, és a fiziológián keresztül fejti ki hatását. Sokan ilyenkor megfáznak, vagy visszatérő köhögés kapja el őket, esetleg folytonos fejfájás gyötri őket, ami migrénig fajulhat. Vannak, akiken kiütések keletkeznek, amik nem múlnak el, vagy valami olyan végzetes, mint a rák. Mindezek a testetöltések azt mutatják, amik nem lettek feldolgozva. Pszichológiátok határozza meg fiziológiátok erősségét.
Az Igazság az élet egyik minősége, amit sokan nem tapasztalnak meg, sőt valójában általánosságban ennek pont az ellenkezőjét tapasztalják meg. Amikor valaki úgy érzi, hogy tisztességtelenül bántak vele, neheztelés kezd épülni benne, ami bizonyos stádiumban haragként tör ki, vagy pedig elfojtásra kerül a gyökér csakrában, ami depresszióként ölt testet, valamint egyéb más betegség formájában….
….Hadd biztosítsunk benneteket arról, hogy az igazság napjai lassan felvirradnak…
…Ez azt is jelenti, hogy az ok és okozat egyre azonnalibbá válik a manifesztációk során. Vannak, akik ezt „azonnali karmának" nevezik. Ha az Univerzum törvényei szerint éltek, akkor biztosan a mindenki számára legjobb igazságszolgáltatásnak lesztek szemtanúi….

12. Az egyénnek a HIT nagyon lényeges eszközét is hasznosítania kell. A Hit teszi lehetővé a hegyek megmozdítását. A Hit az, ami lehetővé teszi, hogy az ember egyik szemét Isten szeretetének örökkön jelenlevő fényén tartsa, még a legsötétebb órákban is…..
…A Hit az egyike a legmagasabb hegyeknek, amit az emberek a legnehezebben másznak meg. A hit hegyéből sok tövis áll ki. Ezek a tüskék azok, amikor az ember életének legnehezebb kihívásaival találja szembe magát. A hit az a sétabot, ami átsegít benneteket a nehezen megmászandó hegyeken. Hit nélkül nincs remény, hit nélkül nehéz bizakodni. Találjátok hát meg a hitet a szívetekben…

Forrás: alelekuniverzumablogspotcom-moyo.blogspot.com

Módosítás dátuma: 2012. január 15. vasárnap, 14:48