2012.Önmagunk felfedezése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Thea Medea Hormay   
2012. január 05. csütörtök, 17:51

2012. Önmagunk felfedezése

Az Ég ez évben is kegyes hozzánk. Minden támogatást és segítséget megkapunk fejlődésünkhöz, a Szeretet megéléséhez. Hónapról hónapra, újabb és újabb tanítások és tudatosodások válnak részünkké. 2012 különleges rezgésű év mind az Univerzum, a Föld, az emberiség, és az egyes ember szempontjából. Egyrészt nehéz időszak lesz, mert sok változás történik bennünk és a világunkban is. Az isteni igazság térnyerésének éve ez.

Ugyanakkor a lehetőségek éve is, belső fejlődésünk és tudatosságunk szempontjából.

Olyan titkok tárulnak fel előttünk, melyek egyértelműen utalnak feladatainkra, vállalásunkra.

A Szeretet kiterjesztésének és megélésének korszaka jön el. Az egységbe tartozás és a közös célok felismerésének időszaka. Az elkülönültség álcái tovább nem képesek tartani magukat, és ki előbb, ki utóbb, de mind rádöbbenünk erre hamarosan…

A 2012-es év lehetőséget nyújt, hogy tudatosan rálépjünk, vagy ha eltévedtünk kicsit, akkor újra visszalépjünk isteni utunkra. Arra a fényútra, melyet magunknak készítettünk a megtestesülés ösvényeként, s mely visszavezet Önvalónkhoz, szellemi tudatosságunkhoz.

Ebben krisztusi lényünk segít, az az Emlékezet (isteni Tudat), mely összeköt Önmagunkkal inkarnációkon, tereken és időkön át a Mindenségben.

Választhatunk szabad, tiszta szívvel mit szolgálunk: a Fényt Önmagunkon át, vagy a félelmeinket a körülményektől vezetetten?

Fontos, hogy ebben az évben figyeljünk a jelekre és engedjük, hogy a szellemi Világok segíthessenek, irányt mutathassanak. Felejtsük el az elkülönültség látszatát, hiszen mindent átitat a Szellem tiszta szubsztanciája. Nekünk csak engednünk kell, hogy vezessen lelkünkön át, szív szinten. Te döntöd el…

Éppen ezért ez az év (2012) a Választások éve.

Az évszámban is benne van ez az üzenet:

A szélén a két kettes a dualitás határait jelzi, melyet megélhetünk emberi valónkban, fizikai valóságunkban, mint fent vagy lent, kint és bent, jó és rossz, világos vagy sötét értelmezéseként. A yin és a yang szimbóluma, mely a fizikai terekben kihúzódik a tér határaira, ezzel is jelezve a „mozgásterünket”. Mintegy keretet ad az élethez, mint a létezés anyagi oldala. Ugyanakkor a 2-es szám az akarati energiákat is tartalmazza. Mozgatja a döntés erőit, mert benne van a bölcsesség energiája. E nélkül nem tudnánk választani.

Ezzel az összehasonlítással vagyunk emberként képesek megtalálni saját utunkat.

A kettesek összege 4, ami az anyagba hozatal, az alappillérek (4 elem, 4 égtáj, az emberi élet 4 szakasza) száma is. A cselekvés energiáit hordozza, mellyel megvalósítjuk önmagunkat. Nem elég az akarat (2), ha nincs mögötte megvalósító cselekvés (4). Így válhat teljessé az emberi teremtés.

Most képessé válhatunk szellemi ismereteink által látszólagos kereteinkből kilépve egy újfajta megvalósításra, amikor mi döntjük el, mi a jó nekünk! Megengedhetjük magunknak, hogy úgy gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk, ahogyan mi szeretnénk, saját elhatározásunkból, kényszerek nélkül, Szív vezérelten!

Tehát a keretekből most Önmegvalósítás születik, megélhetjük szellemi szabadságunkat. Azaz új alapok képződnek, de egy belső irányítással, mely a szám közepén található.

Az 1 az isteni szám, az Egység, a Mindenség száma. A bennünk lévő vezérlő erő, Teljességünk. Ez maga a kezdet, az Őserő, a Teremtés szimbóluma. Az energia száma, a mindent betöltő Isten-i szubsztancia. Mikor egységként éljük meg a létezést: a mindennel és mindenkivel való kapcsolatot.

Ennek kell belül feltárulni és a világban vezetni bennünket, hogy a fizikailag érezhető dolgokat átlátva átszellemesíthessük az anyagot.

A nulla a számmisztikában a gyökeres változásokat jelöli. (2000-ben három nulla is van, emlékszel milyen gyökeres spirituális robbanás történt az emberi tudatosságban? A Föld fejlődésének isteni forgatókönyvét is átírták ezért.)

Nekem azt tanította Jézus, hogy a nulla megerősítő, vagy nehezítő szimbólum. Ami előtt áll azt erősíti, ami mögött van, abba próbákat, szembesítő energiákat tesz.

Ha az évszámban szereplő értékeket összeadod, az 5-ös számot kapod. Ez az Univerzumban az ember, az Istenember száma. Az isteni tudományokat, tudatosságot is jelöli: a misztikum és az emlékezet száma is.

Ebben az évben ez a misztika válhat valóságunkká, emberi tudatosságunkat a szellemi magasságokba emelhetjük, hogy újra képessé váljunk emlékezni Önmagunkra.

Így megmutathatjuk, mi az igaz szándékunk: a Fényt követem minden gondolatomban, érzésemben, tettemben, vagy nem?

Minden hónapban egy belső beavatással, lényünk egy újabb aspektusának felfedezésével lehetünk gazdagabbak. Választhatunk… megbecsüljük, és befogadjuk-e ezt az erőt, hogy erénnyé válva segítsen bennünket?

Készen állunk-e újra magunkhoz vennünk isteni Emlékezetünket, mely leplezetlenül feltárja származásunk, létünk minden igazságát?

Ez lehet saját ajándékunk is Önmagunk felé, hiszen felfedezhetjük újra Istenemberségünket!

Minden hónap elején megkapunk egy energiát, mellyel egész hónapban gazdálkodhatunk.

A hónapon belül hetenként kapunk majd újabb és újabb tanításokat, hogy fokozatosan ismerjük fel magunkban ezeket az erőket.

Urunk úgy mondta, hogy a 12 hónapban, minden teljes héten, tehát hétfőtől vasárnapig tartó időszak maga a „munkafázis”, amikor a kapott erőket megismerjük és használjuk. A nem teljes hetekben egyfajta felkészítő és levezető energiamunka folyik majd.

Vegyük sorra, Jézus szerint, milyen felismerések segítenek hónapról-hónapra minket:

Január:

A választás hónapja. Olyan erőket vehetünk magunkhoz, mely az egész évünket meghatározza. Vezérlő erőként segít majd az előttünk álló feladatok megoldásában, csak el kell döntenünk, hogy végigmegyünk a Fény útján. Ez a hónap lehetőséget ad, hogy saját magunkba nézve, tisztán kijelentsük a szellemi világok felé, milyen utat választunk. Most megtehetjük önmagunknak azt a felajánlást, ami isteni tudatosságunk beengedésének és irányításának elfogadása. Ezzel elfogadjuk azon képességeinket, melyek a szellemi úton továbbvezetnek minket. Ehhez azonban feltétlenül meg kell nyílnod az isteni felé.

Ebben a hónapban 4 teljes hét van. Tehát a megkapott erőt 4 fázisban ismerhetjük fel magunkban. Négy szakaszban tudatosíthatjuk isteni erőnket.

A hónap energiája: a DÖNTÉS ereje, mely képessé tesz szellemi tudatosságunk használatára, ha beengedjük.

Módosítás dátuma: 2012. január 15. vasárnap, 15:01